-A A+

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Restore Edildi

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Fatih Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden suya kavuşturuldu.

20 Eylül 2023
Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Restore Edildi

Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi, Topkapı Mahallesi’nde Gureba Hastanesi Caddesi’nde bulunuyor. Bezmialem Vâlide Sultan tarafından Gurebâ-yi Müslimîn Hastanesi’nin yanındaki cami ile birlikte 1845 yılında yaptırılmıştır. Çeşme, haznesiz olup tek yüzlüdür. Ampir üslubunda inşa edilen çeşme, mermer kaplama olup kurna taşı ile iki yanındaki seki kısımların dış yüzlerinde çok yapraklı birer çiçek motifi bulunmaktadır. Kitabenin üst kısmında, Sultan Abdülmecid’in etrafı güneş huzmeleriyle çevrilmiş tuğrası yerleştirilmiştir. Çeşmenin bozulan arka cephesi onarılıp ve ön cephesinin temizliği yapılarak kitabesi varaklanıp yeniden suyuna kavuşturulmuştur.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin