-A A+

Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Mevlanakapı Mahallesi’nde yer alan Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında çimento esaslı malzemeler ve niteliksiz ekler temizlendi, derz ve temizlik işlemleri yapıldı ve cephe onarımları tamamlandı.

19 Şubat 2024
Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Çeşme Mevlanakapı Mahallesi, Tarsuslu Camii Sokağı ile Çorlulu Ali Paşa Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alıyor. Çeşmenin Sultan III. Ahmet’in sadrazamı Çorlulu Ali Paşa için vefatının ardından 1711 yılında yaptırıldığı biliniyor.

Taş-tuğla almaşık örgü ile yapılmış kare planlı hazneli çeşmenin ön cephesinde sivri kemerli niş yer alıyor. Çeşmenin ön cephesinde toplam üç adet kitabe bulunuyor. Kemerin üzerinde, sağ tarafta yer alan kitabe 1711 tarihli inşa kitabesi olup soldaki ise 1903 yılında Hanife Hanım tarafından yapılan tamire ilişkin olduğu biliniyor. Kemer içinde bulunan istifli besmeleden çeşmenin 1953 yılında ise ikinci kez tamir edildiği anlaşılıyor.

Gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında çimento esaslı malzemeler ve niteliksiz ekler çeşmeden arındırıldı, derz ve temizlik çalışmaları yapılarak cephe onarımları tamamlandı. Çeşmenin özgün kurna ve sekilerinin gerekli bölümleri onarılırken eksik bölümleri ise aslına uygun olarak tamamlandı. Çeşmenin üst örtüsünde bulunan beton kubbe ve saçak kaldırılarak ahşap karkas ile yapıldı, saçakta bulunan bezemeler ve dendanlar arşiv fotoğraflarına uygun olarak yeniden imal edildi. Üst örtü güvenlik sebebiyle kurşun olarak değil, kiremit ile kaplandı. Kitabelerinde temizlik ve zemin renklendirme çalışmalarından sonra altın varak yapılarak çeşme suyuna kavuşturuldu.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin