-A A+

Davutpaşa Anadolu Lisesi Kitabesi'ndeki Bakım-Onarım Çalışması Tamamlandı

Davutpaşa Anadolu Lisesi (Davutpaşa Rüştiyesi) Kitabesi, bakım-onarım çalışması kapsamında uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlendi. Daha sonra mermer kitabede zemin renklendirmesi yapılarak altın varak uygulaması gerçekleştirildi.

8 Mayıs 2024
Davutpaşa Anadolu Lisesi Kitabesi ndeki Bakım-Onarım Çalışması Tamamlandı

II. Bayezid’ın sadrazamı Davut Paşa tarafından 1485 yılında inşasına başlanan külliye yapılarından biri olan sıbyan mektebinin, günümüzde Koca Mustafa Paşa Caddesi ile Davutpaşa Medresesi Sokağı’nın kesişiminde yer alan Davutpaşa Anadolu Lisesi’nin yerinde olduğu tarihî kaynaklarda aktarılıyor.

Osmanlı eğitim sistemindeki değişim ve gelişmelere paralel olarak 1847 yılına kadar sıbyan mektebi olarak kullanılan kubbeli ve iki odalı olduğu bilinen yapının yanına bir rüştiye mektebi yapıldığı biliniyor. Daha sonra sıbyan mektebinin yıkılarak tamamen ortadan kaldırıldığı, sıbyan mektebinin olduğu alana doğru genişletildiği düşünülüyor.

Rüştiye Mektebi, 1913 yılında sultani (lise) olarak Cumhuriyet döneminde önceleri erkek ortaokulu, 1955’ten itibaren ortaokul ve 1969 yılında ise lise olarak kullanıldı. 2013 yılından itibaren ise Anadolu Lisesi olarak hizmet veriyor.

Rüştiye Mektebi’nin giriş kapısı üzerinde yer alan 1893 tarihli dört satırlık kitabesinde yapının eğitim ve öğretime önem veren Sultan Abdülhamid tarafından yaptırıldığı belirleniyor.

Geleneksel Kargir Yapı ve Eser Atölyesi tarafından kitabede gerçekleştirilen bakım-onarım çalışması kapsamında uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlendi, daha sonra mermer kitabede zemin renklendirmesi yapılarak altın varak uygulaması gerçekleştirildi.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin