-A A+

Ebubekir Ağa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Ebubekir Ağa Çeşmesi bakım onarım çalışmaları tamamlanarak restore edildi.

11 Aralık 2023
Ebubekir Ağa Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Ebubekir Ağa Çeşmesi; Atikali Mahallesi, Nişanca Caddesi üzerinde, Keskin Dede Mescidi Haziresi yanında yer alıyor. Oval planlı ve haznelidir. Yazılı kaynaklarda üç satırdan oluşan kitabesinin Sünbülzade Vehbi’ye ait olduğu zikredilmekte olup kitabesinden Kapıcıbaşı Ebubekir Ağa tarafından 1793 yılında yaptırılmış olduğu anlaşılıyor. Ön cephesi mermer ve sıvalı olmak üzere iki bölümden oluşan çeşmenin mermer ayna taşı; profil ile çerçeveli olup oyma ve kabartma tezyinatlıdır.

Çeşmenin mermer bölümleri; silme ve oturma sekileri olmak üzere eksik parçaları tamamlandı, sıvalı yüzeyleri özgün malzeme ile yenilendi. Son olarak yapının yüzeyleri kimyasal ve mekanik yöntemlerle temizlenerek plastik onarımları yapıldı, özgün olmayan müdahalelerden arındırıldı. Kitabesinde ise renk ve altın varak çalışması yapılarak suyuna kavuşturuldu.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin