-A A+

Eş-Şeyh Kara Hoca Şemsuddin Kabri'ndeki Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

Zeyrek Mahallesi'ndeki Eş-Şeyh Kara Hoca Şemsuddin Kabri'nin restorasyon çalışmaları sırasında, mevcut şahideler (mezar taşları) ve kitabeler uygun tekniklerle temizlendi.

13 Mayıs 2024
Eş-Şeyh Kara Hoca Şemsuddin Kabri ndeki Restorasyon Çalışmaları Tamamlandı

Mevlâna Şemseddin El-Hatîb Eş-Şehîr bi Hakkâl tarafından yaptırılan camiden günümüze ulaşabilen tek yapı olan bu kabir Zeyrek Mahallesi, Hacı Hasan Sokağı’nın başında meşhur Çırçır Kahvesi’ne bitişik, üstü açık, küçük bir mezar alanından oluşuyor.

Mescidin 19. yüzyılın ikinci yarısındaki bir tarihte bir sebepten harap hale gelip ortadan kalktığı tahmin ediliyor. Şeyh Şemseddin Efendi’nin türbesinde duvarda üç adet kitabe bulunuyor. Kitabelerden biri Şemseddin Efendi’nin Fatih Sultan Mehmet Devri büyük şeyhlerinden ve âlimlerinden olduğunu bahsediyor.

Halk arasında “Kara Şemseddin Türbesi” olarak da anılan kabrin mezar taşında Eş-Şeyh Kara Hoca Şemsuddin’in vefat tarihi 1260 olarak yazıyor.

Restorasyon çalışmasında; muhdes yapılar kaldırılarak moloz taş duvar üzerine küfeki harpuşta ile demir korkuluk, lokmalıkapı imalatı akabinde küfeki çerçeve mezar tabanı imalatı tamamlandı. Mevcut şahideler (mezar taşları) ile kitabeler uygun tekniklerle temizlendi ve yerlerinde korundu. Zemin ve çevre düzenlemesi ile restorasyon çalışması tamamlandı.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin