-A A+

Fatih Belediyesi Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Yusuf Efendi Çeşmesi Restore Edildi

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü tarafından restore edilen Yusuf Efendi Çeşmesi, Ali Kuşçu Mahallesi'nde, Başhoca Sokağı üzerinde yer almaktadır.

13 Temmuz 2023
Fatih Belediyesi Restorasyon Çalışmaları Kapsamında Yusuf Efendi Çeşmesi Restore Edildi


Müderris Arapkirli Yusuf Efendi tarafından 1757-58 yılında yaptırılan çeşmenin ön yüzü tamamen mermer kaplıdır. Çeşmenin arka bölümünde ise dikdörtgen bir haznesi bulunmaktadır. Erken dönem barok-rokoko üslubundan etkilenen çeşmenin ön cephesi dört sütunla üç kısma ayrılmıştır. Ana hattı oluşturan kemerli orta bölümün üst bölümünde Şair Raif tarafından yazılan on sekiz satırlık kitabesi; her iki yanında ise deniz kabuğu tasvirli süslemeli yüzeyler ve alt bölümde birer niş içinde oturma sekileri mevcuttur. Restore çalışmaları kapsamında ilk olarak yıkılan hazne örtüsü ivedilikle onarılmıştır. Moloz ve çöp dolu olan hazne bölümü temizlenerek, üst örtüsü yeniden yapılmıştır. Çeşmenin mermer yüzeylerinde oluşan kirlenmeler ve bitkilenmeler uygun yöntemler ile temizlenmiştir. Zaman içerisinde yıpranan çeşmenin mermer cephesinde ve kitabesindeki oluşan çatlaklarda gerekli konservasyon çalışmaları yapılarak kitabe konservasyon işleminden sonra yeniden varaklanmıştır.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin