-A A+

Gençler Bilgi Evleri Fen-Deney Atölyesi ile Bilimsel Düşünce Becerilerini Geliştiriyor

Bilgi Evleri Fen-Deney Atölyesi gençleri bilimsel düşünceyle ve pratik uygulamalarla destekleyerek bilim dünyasına yönlendiriyor.

4 Aralık 2023
Gençler Bilgi Evleri Fen-Deney Atölyesi ile Bilimsel Düşünce Becerilerini Geliştiriyor

Bilgi Evleri Fen-Deney Atölyesi öğrencilerin bilimsel düşünce gelişimine odaklanıyor. Bu atölye gençleri günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları bilimsel yöntemlerle çözmeye teşvik ederken aynı zamanda teorik bilgilerin pratik uygulamalarını deneyimleme fırsatı sunuyor. Vani Dergahı Bilgi Evi'ndeki Fen-Deney Atölyesi özellikle 3. ve 8. sınıf aralığındaki öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Bu süreç becerileri deney yapma, gözlem, soru sorma, hipotez kurma, sonuçları yorumlama ve problem çözme gibi önemli alanları kapsıyor. Atölye öğrencilere bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında bu becerileri geliştirme fırsatı sunuyor. Öğrenciler atölyede fen bilimleri derslerinde öğrendikleri konuları müfredatın hedeflediği kazanımlar doğrultusunda deneyerek ve gözlemleyerek tecrübe ediyorlar. Bu atölye gençleri bilimsel düşünceyle donatarak ve pratik uygulamalarla destekleyerek gelişen bilim dünyasına adım atmalarını sağlıyor. Öğrenciler belirlenen gün ve saatlerde atölyeye gelerek 15 kişilik gruplar halinde fen bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda geliştirme şansı buluyorlar.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin