-A A+

Hacı İsmail Ağa Çeşmesi Restore Edildi

Hacı İsmail Ağa Çeşmesi yenilenerek suyuna kavuşturuldu.

6 Kasım 2023
Hacı İsmail Ağa Çeşmesi Restore Edildi

Hacı İsmail Ağa Çeşmesi, Zeyrek Mahallesi’nde, Yesarizade Caddesi üzerinde yer alıyor. 1819-20 yılında Hacı İsmail Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin kitabesi üç satırdan oluşuyor. Kare planlı çeşme, haznelidir. Süslemeli ayna taşı mermerden olup üzerinde kitabe işlenmiştir. Ayna taşı profilli çerçeve içine alınmıştır. Geriye kalan duvarlar zeminden almaşık düzende başlayıp saçak seviyesinde moloz örgü olarak nihayetlenmiştir. Onarım çalışmalarında, ön cephede yer alan çimento esaslı sıva itinayla sökülerek özgün almaşık duvar dokusu ortaya çıkarıldı. Temizlik çalışmalarından sonra kitabesi varaklandı. Çeşme, dolu olan kurnası açılarak seki taşları tamamlanıp suyla buluşturuldu.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin