-A A+

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi Kapısı Restore Edildi

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi Kapısı restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey temizliği ve malzeme kayıplarının olduğu bölgelerde özgün materyaller kullanılarak onarıldı.

28 Kasım 2023
Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi Kapısı Restore Edildi

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi Kapısı Cerrahpaşa Mahallesi’nde, Koca Mustafapaşa Caddesi ile Alipaşa Camii Avlusu Sokağı’nın kesişiminde yer alıyor. Konum itibarıyla cami avlusuna yaklaşık 100 metre mesafede olup çevre duvarlarından bağımsız bir durum sergiliyor. I. Mahmud’un sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa tarafından 1734-35 yılında yaptırılan külliyenin mimarları Çuhadar Ömer Ağa ve Hacı Mustafa Ağa’dır. Külliye kapısı oldukça hacimli ve anıtsal bir görünüme sahiptir. Kesme taş örgülü kapının geçiş açıklığı basık kemerli cephe düzenlemesiyle sağlanmıştır. Kitabesi mermerden olup şairi Enderunlu Servet Osman Efendi’dir. Restorasyon kapsamında kapı yüzeyinde mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlik yapıldı, malzeme kayıplarının yoğun olduğu bölgeler özgün malzemeyle tamamlandı. Kapı oluşan statik problemden dolayı kemer seviyesinden itibaren sökülüp gerekli müdahalelerin ardından mevcut malzemesiyle yeniden yapıldı.

/400proje /400proje
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin