-A A+

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Yayınlandı

İstanbul’un atide karşı karşıya kalması muhtemel doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere karşı direncini artırmak, bütünleşik afet yönetim esasları doğrultusunda eylemsel risk ve zarar azaltma çalışmalarını tespit etmek, kurumsal ölçekte ve hedef süreler içinde gerçekleştirme amacına matuf planlama çalışmaları yapmak amacıyla İçişleri Bakanlığımız emirleri doğrultusunda Valiliğimizce, 2021 yılının başından itibaren İstanbul İl Afet Risk Azaltma Plan (İRAP) çalışmalarına başlandı.

18 Nisan 2022
İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Yayınlandı

138 kurum ve kuruluşun, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, akademisyenlerin ve alanında uzman 550 teknik personelin destek verdiği 2 çalıştay ve 101 toplantı sonrasında, tartışılan 38 afet türünden ilimizi daha fazla etkileyeceği öngörülen en önemli 9 tehlike türü başta olmak üzere, tüm doğal afet ve acil durum riskleri için süresi, asli sorumlusu ve destek sorumlusu belirlenerek kurumlarımız için risk azaltma eylemleri; 4 amaç, 34 hedef, 454 eylem olarak tespit edildi.
Afet riski azaltma planını incelemek için tıklayınız.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin