-A A+

Kasım Ağa Sıbyan Mektebi Restore Ediliyor

Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan Kasım Ağa Sıbyan Mektebi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapının tarihî dokusu korunarak yeniden canlandırılması için özenle çalışmalar yürütülüyor.

19 Nisan 2024
Kasım Ağa Sıbyan Mektebi Restore Ediliyor

Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan mektebin, 18. yüzyılın başlarında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından inşa edildiği biliniyor. Bu tarihî yapı "Sosyal Kültürel Tesis" kapsamında yer alıyor ve Kasımağa Sıbyan Mektebi adıyla anılıyor. Başkanlığımıza tahsis edilen mektebin restore edilerek gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

Restorasyon çalışmaları, Koruma Kurulu'nun onay sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 yılı içinde başlatıldı. Bu süreçte yapıya özgü tarihî dokunun korunması ve yeniden canlandırılması için titiz bir çalışma yürütüldü.

Yapının geçmişten günümüze taşıdığı kültürel ve tarihî mirası koruyarak şehrin ve ülkenin kültürel zenginliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin