-A A+

Kethüda Gülbuy Kadın Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Cerrahpaşa Mahallesi’nde bulunan Kethüda Gülbuy Kadın Çeşmesi’nin almaşık duvar dokusundaki malzeme kayıpları özgün taş ve tuğla malzemelerle tamamlandı, derz onarımları yapıldı.

12 Şubat 2024
Kethüda Gülbuy Kadın Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Çeşme Cerrahpaşa Mahallesi’nde, Hekimoğlu Alipaşa Caddesi üzerinde, ihyası yakın bir tarihte tamamlanan Yavuz Mehmet Ağa Camii önünde yer alıyor. Çeşmenin saray kethüdası olan Gülbuy Kadın tarafından 1740-41 yıllarında inşa ettirildiği biliniyor. Çeşmenin inşa kitabesi ön cephesinde yer alıyor. Bundan hariç çeşmenin cami yönündeki cephesinde de tamir kitabesi olduğu düşünülen ikinci bir kitabe daha bulunuyor.

Uygulama kapsamında öncelikle bitki, muhdes malzeme ve yüzey temizlikleri yapıldı. Almaşık duvar dokusundaki malzeme kayıpları özgün taş ve tuğla malzemelerle tamamlandı, derz onarımları yapıldı. Tonozlu örtü gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra alaturka kiremitle örtüldü. Yol seviyesinin altında kalan kurna bölümünde kot çalışmaları yapılarak çeşmenin ön cephesi açıldı. Kitabeler varaklanarak çeşme suyuna kavuşturuldu.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin