-A A+

Kültürel Mirasımız Arpa Emini Mescidi'ni İhya Ettik

Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Yokuşu’nda bulunan ve kültürel mirasımızın önemli eserlerinden olan Arpa Emini Mescidi, Fatih Belediyesi tarafından ihya edildi.

22 Nisan 2024
Kültürel Mirasımız Arpa Emini Mescidi ni İhya Ettik

Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Yokuşu’nda bulunan Arpa Emini Mescidi’nin 16. yüzyılın ilk yarısında Arpa Eminlerinden Mustafa Efendi tarafından yaptırıldığı biliniyor. 19. yüzyıl sonunda yaşanan deprem ve yangınlarda tahrip olan mescit, uzun süre bakımsız kaldı; tamir ve ihyasına yönelik bir çalışma yapılmadı.

16. yüzyıldan itibaren kaynaklarda unvan olarak zikredilmeye başlanan ve Osmanlı teşkilat yapısında bulunan dört eminlikten biri olan Arpa Emini’nin görevi, saray ahırlarında binek olarak kullanılan hayvanların ot ve arpasını temin etmek ve savaş zamanlarında seferdeki atların yiyecek ihtiyacını karşılamaktı.

2008 yılında mahalleler birleştirilene kadar bulunduğu mahalleye adını veren Arpa Emini Mescidi, Emin-i Cev ve Arpacı Mescidi olarak da anılıyor. Arşiv belgelerinden Emin-i Cev Mehmed Efendi Mescid-i Şerif Vakfı’na ait olduğu anlaşılıyor.

Mescidin ihya edilebilmesi için Belediyemiz tarafından rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlatıldı ve 2021 yılında Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Projelerinin onaylanmasından sonra restorasyon çalışmaları sürecine başlandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerçekleşen kazı çalışmalarında mescidin beden duvarlarına ait tüm sınırlar ortaya çıkarıldı. Duvar kalıntısı incelendiğinde çift sıra tuğla hatıllı moloz taş duvar olduğu görülüyordu. Ayrıca pencere ebatları, duvar kalınlıkları, temel boyutları ve zemin kotu ile ilgili veriler elde edildi.

Mescit özgün malzeme ve yapım teknikleri kullanılarak ihya edildi.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin