-A A+

Sarı Nasuh Kabri ve Haziresi Restorasyonu Tamamlandı

Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü, restorasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

16 Mayıs 2023
Sarı Nasuh Kabri ve Haziresi Restorasyonu Tamamlandı

Restore edilen kültür hazinesi eserlere biri daha eklendi.. Akdeniz Caddesi ile Hakperest Sokağı’nın kesiştiği köşede, 2030 ada, 43 parselde yer alan Sarı Nasuh kabri ve haziresinin restorasyonu tamamlandı. Devrinin önemli isimlerinden Sarı Nasuh, İstanbul’un fethine katılan askerlerdendir. Hakkında detaylı bilgi bulunmamakla birlikte Macuncu’daki Değirmen Mescidi’ni yaptırdığı bilinmektedir. Sarı Nasuh’un kabri, hazire içinde ayrı bir bölüm olarak duvarlar ile çevrilmiştir. Bu alan içinde silindir formda baş ve ayak taşı bulunmaktadır. Zaman içerisinde gerçekleşen afetlerden dolayı taşların birçoğu özgün yerinde değildir. Restorasyon çalışması kapsamında taşlar bulundukları en yakın yere yerleştirilmiş; diğer taşlar ile bir bütünlük sağlayamayan veya yeniden dikilmesi mümkün olmayan kırık haldeki parçalı mezar taşları ise hazire alanında hazırlanan pano üzerinde sergilenmiştir.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin