-A A+

Şazeli Tekke Camii Avlu Kapısı Bakım Onarım Çalışmaları Kapsamında Yenilendi

Şazeli Tekke Camii Avlu Kapısı'ndaki kitabe onarıldı, söveler ve kitabedeki 6 kat boya mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlendi. Mermer kitabede zemin renklendirildi ve altın varak işlemesi tamamlandı.

21 Aralık 2023
Şazeli Tekke Camii Avlu Kapısı Bakım Onarım Çalışmaları Kapsamında Yenilendi

Cibali Mahallesi’nde, Cemalettin Efendi Sokağı ile Yesil Tulumba Sokağı’nın kesişiminde yer alan Şazeli Tekkesi’nin Ahmed Halil Ağa tarafından 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Kaynaklarda “Balmumcu Tekkesi”, “Şeyh Seyyid Ahmed Tekkesi” ve “Şem’î Şeyh Ahmed Efendi Tekkesi” gibi adlarla da anılan tekke Şazelîliği İstanbul’da temsil eden en eski iki merkezden birisidir. Onarımı yapılan avlu girişi üzerindeki ihya kitabesinden anlaşılacağı üzere 19. yüzyılın 3. çeyreğinde yangın geçirdiği tahmin edilen tekke, 1886-1887’de Sultan II. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 1989 yılında onarım geçirerek tevhidhanesi cami olarak ibadete açılan mescit günümüzde işlevini sürdürüyor.

Sultan II. Abdülhamid tarafından ihya çalışmaları sonrasında avluya geçişi sağlayan kapı üzerine yerleştirilen kitabenin ve giriş kapısının onarımı yapıldı. Kapıyı oluşturan sövelerin ve kitabenin üzerinden 6 kat boya katmanı uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlendi, daha sonra mermer kitabede zemin renklendirmesi yapılarak altın varak çalışması tamamlandı. Kapı ile birlikte caminin çevre duvarlarında da onarımlar yapılarak boya yenilendi.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin