-A A+

Sertarikzade Tekkesi Haziresi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Fatih Belediyesi bölgede bulunan tarihi eserleri restore ederek kültürel mirasa katkıda bulunmaya devam ediyor.

7 Nisan 2023
Sertarikzade Tekkesi Haziresi nin Restorasyonu Tamamlandı


Sertarikzade Tekkesi Haziresi Atikali Mahallesi’deki Fatih Caddesi ile Çelebi Süleyman Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunuyor. Restorasyon kapsamında, bakımsız olan hazirenin duvarları yenilenerek etrafı demir parmaklıklarla çevrildi. Mezar taşları ise mekanik ve kimyasal yöntemler ile temizlendi.

Şeyh Mehmet Emin Efendi tarafından 1758 yılında, vefat eden babası Şeyh Abdullah Efendi adına yaptırılan tekkenin asıl hâli günümüze ulaşmamıştır. 1918’de yaşanan yangından sonra yapılan parselasyonla tekke haziresi nakledilmiş, kalan birkaç kabir yol kenarında bırakılmıştır. Hazirede Şeyh Seyyid Ahmet Şemseddin Paşa, Şerife Hanım ve Paşa’nın babası Şeyh Abdullah Efendi bu hazirede medfundur.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin