-A A+

Sevgi Sokağı Çeşmesi Suyla Buluştu

Nişanca Mahallesi'ndeki Sevgi Sokağı Çeşmesi'nde muhdes eklemeler yapıldı ve niteliksiz malzemeler uzaklaştırıldı. Ayrıca almaşık duvar örgüsünün eksik bölümlerinde taş-tuğla bütünlemesi ve derz onarımları gerçekleştirildi.

15 Nisan 2024
Sevgi Sokağı Çeşmesi Suyla Buluştu

Çeşme Nişanca Mahallesi’nde, Ermeni Patrikhanesi’nin ve Kumkapı Meryemana Ermeni Kilisesi’nin de bulunduğu Sevgi Sokağı üzerinde yer alıyor. Kitabesi olmadığından çeşmenin inşa tarihi ve yaptıranı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Çeşmenin dikdörtgen planlı ve hazneli olduğu biliniyor.

Koruma Kurulu onaylı projeleri doğrultusunda muhdes ekler ve niteliksiz malzemeler çeşmeden uzaklaştırıldı, almaşık duvar örgüsünün eksik bölümlerinde taş-tuğla bütünlemesi ve derz onarımları yapıldı. Uzun süredir barınak olarak kullanılan çeşme işgalden arındırılarak özgün görünümüne ve suyuna yeniden kavuşturuldu.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin