-A A+

Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu ve Sergisi, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde Başladı

Fatih Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İsfahan Üniversitesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu ve Sergisi” Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam edecek.

18 Ekim 2023
Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu ve Sergisi, Neslişah Sultan Kültür Merkezi nde Başladı

Gazneli Mahmud’a sunulmak için Firdevsî tarafından yazılan bu eser, ilk insanın (Keyûmers) yaratılışından başlayarak İran tarihini, destansı ve gerçek bilgilerle harmanlayarak anlatıyor. Fatih Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İsfahan Üniversitesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanatta Şâhnâme Sempozyumu ve Sergisi’nde de bu kıymetli eser; edebî, tarihî, sosyal, sanatsal vb. açılardan el alınıyor. 3 gün sürecek olan program ziyaretçilerini bekliyor.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin