-A A+

Uncu Hafız Halil Medresesi İhya Edilerek Eğitim Atölyesine Dönüştürülüyor

Fatih Belediyesi, tarihi öneme sahip Uncu Hafız Halil Medresesi'ni restore ederek eğitim atölyesi olarak yeniden günümüze kazandırıyor.

12 Ağustos 2023
Uncu Hafız Halil Medresesi İhya Edilerek Eğitim Atölyesine Dönüştürülüyor

Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan medrese, geçmişten bugüne kadar süregelen medrese geleneğini yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla vakfedildi. Medresenin günümüze ulaşan tek odası ve kazılar sonucu ortaya çıkarılan temel kalıntıları modern koruma prensipleri doğrultusunda koruma altına alınacak ve günümüz eğitim anlayışına uygun olarak restore edilerek "Uncu Hafız Halil Medresesi Eğitim Atölyesi" olarak hayata geçirilecek. Proje kapsamında, yapının zemin katı sergi alanı olarak kullanılacak ve medrese kalıntıları cam döşemelerle korunarak ziyaretçilere sergilenecek. Aynı zamanda ayakta kalmış olan tek oda da restore edilerek medresenin tarihini ve önemini anlatan bir bilgilendirme alanı olarak kullanılacak. Buna ek olarak, asma kat, 1. kat ve 2. katlar da eğitim birimleri olarak tasarlanacak. Toplamda 1128 m2 inşaat alanına sahip olan medrese binası, modern eğitim ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenecek ve geçmişle günümüzün buluştuğu bir öğrenim merkezi haline getirilecek. Uncu Hafız Halil Medresesi'nin bu şekilde yeniden işlev kazanması, tarih ve eğitim sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin