-A A+

Uzun Köprülü Ali Efendi Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Uzun Köprülü Ali Efendi Çeşmesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey kayıpları tamamlandı, kemer ve tonoz örtüsü güçlendirildi, derzleme çalışmaları yapıldı.

18 Ocak 2024
Uzun Köprülü Ali Efendi Çeşmesi Suyuna Kavuştu

Çeşme Balat Mahallesi, Mismarcı Sokak üzerinde yer alıyor.

Tonoz örtülü, kare planlı çeşme taş ve tuğla almaşık sistemle inşa edildiği biliniyor. Ön cephesinde yarım daire kemer ile çerçeveli, içerisinde kurna ve kitabe bölümlerinin de yer aldığı bir niş bulunuyor.

Çeşmenin özgün kitabesi günümüze ulaşırken özgün kurnası tamamen kaybolduğu biliniyor. İnsan Sûresi 21. Ayetten bir bölüm ile başlayan üç satırlık talik hatlı kitabesinden çeşmenin 1927 yılında tüccar Uzunköprülü Ali Efendi tarafından inşa edildiği anlaşılıyor.

Yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında çeşmenin yüzey kayıpları tamamlandı, kemer ve tonoz örtüsü güçlendirildi, derzleme çalışması yapıldı, ayna taşı ile kurnası özgüne uygun şekilde yeniden üretilerek çeşme suyuyla buluşturuldu.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin