-A A+

Vefatının 100. Yılında Ali Emîrî Efendi'yi Anma ve Yazılışının 950. Yılında Divânu Lügati't Türk Programı Gerçekleşti

Vefatının 100. Yılında Ali Emîrî Efendi’yi Anma ve Yazılışının 950. Yılında Divânu Lügati’t Türk programı Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde düzenlendi. Ali Emîrî Efendi’nin çeşitli yönleri konuşmacılar tarafından ele alındı.

24 Ocak 2024
Vefatının 100. Yılında Ali Emîrî Efendi yi Anma ve Yazılışının 950. Yılında Divânu Lügati t Türk Programı Gerçekleşti

"Divânu Lügati't-Türk" adlı eserin orijinal tek kopyasını bulup kültür hayatına kazandıran Ali Emîrî Efendi, vefatının 100. yılında Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde anıldı. Ali Emîrî Efendi’nin Fatih Camii Haziresindeki kabri başında yapılan anma toplantısının ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ferruh Özpilavcı yaptı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise açılış konferansını gerçekleştirdi. İki oturumlu konferansta “Vefatının Yüzüncü Yılında Ali Emîrî Efendi” başlıklı ilk oturumda Melek Gençboyacı, Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Doç. Dr. Raşit Gündoğdu ve Prof. Dr. Sadık Yazar konuşmalarını gerçekleştirdi. İkinci oturum olan “Yazılışının 950. Yılında Divânu Lugâti’t-Türk” başlıklı bölümde ise Melek Gençboyacı, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve Prof. Dr. Mehmet Ölmez konuşmalarını sundu.

Otuz yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin çeşitli eyaletlerinde görev yapan Ali Emîrî Efendi, özenle seçilmiş kitapları toplayarak büyük bir kitap koleksiyonunu devlete bağışladı. Feyzullah Efendi Medresesi'nde "Millet Kütüphanesi"ni kurarak ömrünün sonuna kadar kütüphanenin idaresini üstlendi. Ayrıca biyografi ve tezkire türünde birçok eser yazdı; bazı eski eserleri de "Nevâdir-i Eslâf" adı altında hâşiyelerle yeniden yayımladı. Ali Emîrî Efendi’nin çeşitli yönlerini ele alan program katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin