-A A+

Veliefendizade Çeşmesi Suyuyla Buluşturuldu

Veliefendizade Çeşmesi'nde çimento esaslı müdahaleler temizlendi ve özgün yapıya uygun onarımlar yapıldı. Kurna ve süslemeler ortaya çıkarıldı, eksik parçalar mermerden yenilendi. Çatı orijinal malzeme ile kaplandı ve kitabesindeki süslemeler restore edildi.

27 Aralık 2023
Veliefendizade Çeşmesi Suyuyla Buluşturuldu

Çeşme Sümbül Efendi Mahallesi, Alper Sokağı ile Havacı Şinası Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alıyor. İlk banisi Veli Efendizade olan çeşmenin ikinci vakfedicisi kasap Hacı İbrahim’in oğlu Mehmet Efendi’dir. 1875 yılında inşa ettirilen yapı kareye yakın dikdörtgen planlı ve haznelidir. Tuğla-taş almaşık örgülü çeşmenin ayna taşı ve kurnası ise küfeki taşından imal edilmiştir.

Onarım kapsamında çimento esaslı niteliksiz müdahaleler çeşmeden uzaklaştırıldı, derz çalışması yapılarak cepheler aslına uygun olarak almaşık duvar örgüsü sisteminde tamamlandı. Zaman içerisinde kaldırım kotu altında kalan çeşmenin özgün kurna ve sekileri açığa çıkarıldı, eksik bölümleri mermerden imal edildi. Çatısı ise muhdes kaplamalardan arındırılarak özgün yonu taşı ile kaplandı, kitabesinde renklendirme ve altın varak çalışması yapılarak çeşme suyuna kavuşturuldu.

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin