-A A+

Tarihi Çeşme

ARA
 • 1011/1 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1021/24 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1046/3 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1074/9 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1288/8 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1327/16 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1341/16 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 137/23 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 140/34 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1471/13 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 160/5 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1790/56 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 1913/25 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 2138/24 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 2180/14 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 2218/13 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 2305/27 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 2457/4 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 361/1 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 510/15 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 633/1 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 741/39 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 843/36 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 875/19 ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • 96/20 ÖNÜ ADA PARSEL NOLU ÇEŞME
 • ABBAS AĞA ÇEŞMESİ-KÜÇÜK HAMAM ÇEŞMESİ
 • ABDİ ÇELEBİ ÇEŞMESİ
 • ABDİ ÇELEBİ ÇEŞMESİ
 • AKAĞASI HAYDAR PAŞA ÇEŞMESİ
 • AKBIYIK ÇEŞMESİ
 • ALİ AĞA ÇEŞMESİ
 • ALİ EFENDİ ÇEŞMESİ-TAVANLI ÇEŞME, HOCA GIYASEDDİN ÇEŞMESİ
 • ALİŞAH EFENDİ ÇEŞMESİ
 • ALMAN ÇEŞMESİ
 • ARPACI MEHMET ÇELEBİ ÇEŞMESİ
 • BAŞÇI HACI MAHMUT EFENDİ ÇEŞMESİ
 • BAYEZİD KÜLLİYESİ - BAYEZİD CAMİİ ÇEŞMESİ
 • BEHRAM ÇAVUŞ ÇEŞMESİ
 • BEŞİKÇİZADE ÇEŞMESİ
 • BEZMİALEM VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
 • BIÇAKÇI ALLADDİN CAMİ ÇEŞMESİ
 • CAMCI ÇEŞMESİ
 • CERRAH MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ
 • CERRAHBAŞI MÜEZZİNZADE MEHMET EFENDİ ÇEŞMESİ
 • ÇEŞME (YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ)
 • ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ - LÜTFULLAH BEY ÇEŞMESİ
 • ÇIRÇIR KUYUSU
 • ÇORBACI ÇEŞMESİ
 • ÇORLULU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ-SADRAZAM ALİ PAŞA ÇEŞMESİ, YENİ ÇEŞME
 • CUMHURİYET ÇEŞMESİ
 • DALTABAN MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ
 • DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ ÇEŞMESİ
 • DRAMAN ÇEŞMESİ
 • EL-HAC MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ-TAVANLI ÇEŞME
 • EMİNE SULTAN ÇEŞMESİ
 • ESMA SULTAN ÇEŞMESİ-SULTAN ÇEŞMESİ
 • EVLİYA ÇEŞMESİ
 • GÜRCÜ MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ
 • HACI ARİF AĞA ÇEŞMESİ
 • HACI BEKİR ÇEŞMESİ
 • HACI HASAN ÇEŞMESİ
 • HACI KADIN ÇEŞMESİ
 • HACI MEHMED ÇEŞMESİ
 • HALİL ABDURRAHMAN ÇEŞMESİ-EŞEKÇİ HALİL ÇEŞMESİ
 • HALİL AĞA ÇEŞMESİ
 • HALİL ÇEVGAN ÇEŞMESİ
 • HAZİNEDAR USTA ÇEŞMESİ
 • HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ
 • HİSAR ÇEŞMESİ
 • HORHOR ÇEŞMESİ
 • II. ABDÜLHAMİD ÇEŞMESİ
 • II.MAHMUD ÇEŞMESİ
 • İKİ YÜZLÜ KAYIP ÇEŞME
 • İSMAİL AĞA ÇEŞMESİ
 • İVAZ EFENDİ MEYDAN ÇEŞMESİ-ÇINARLI ÇEŞME
 • KAİD MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ
 • KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ÇEŞMESİ
 • KAPI AĞASI ÇEŞMESİ
 • KAPIAĞASI İBRAHİM AĞA ÇEŞMESİ-İBRAHİM AĞA ÇEŞMESİ
 • KAPTAN-I DERYA SADRAZAM AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA ÇEŞMESİ ABDÜLHAMİD ÇEŞMESİ
 • KARAGÖZ MEHMET PAŞA ÇEŞMESİ
 • KARAGÜMRÜK PAZARI MEYDAN ÇEŞMESİ
 • KASAP BAŞI ÇEŞMESİ-ŞAHRAH ÇEŞMESİ
 • KAYIP AĞA HAMAM ÇEŞMESİ
 • KAYIP ÇAVUŞ ÇEŞMESİ
 • KAYIP HACI YUSUF AĞA ÇEŞMESİ
 • KAYIP İSTANBUL AĞA ÇEŞMESİ
 • KAYIP MAHMUDİYE ÇEŞMESİ
 • KAYIP MEYDAN ÇEŞMESİ
 • KAYIP ŞAH HUBAN MEDRESESİ - ÇEŞME
 • KAYIP SÜLEYMAN AĞA ÇEŞMESİ
 • KAZGANİ SADİ SIBYAN MEKTEBİ ÇEŞMESİ
 • KÂZIM BEY ÇEŞMESİ
 • KETHUDA CANFEDA KADIN ÇEŞMESİ-HAZİNEDAR ŞEVKİNİHAL USTA ÇEŞMESİ
 • KETHÜDA HALİD EFENDİ ÇEŞMESİ
 • KİRAZLI MESCİT ÇEŞMESİ
 • KÜRELİ ÇEŞME
 • KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ
 • KURTAĞA ÇEŞMESİ
 • MEHMED AĞA KÜLLİYESİ - ÇEŞME
 • MEHMED AĞA KÜLLİYESİ - MEHMED AĞA ÇEŞMESİ
 • MEHMET KETHÜDA ÇEŞMESİ
 • MELEK HATUN CAMİİ ÇEŞMESİ-KARAAĞAÇ MESCİDİ ÇEŞMESİ
 • MENGENE ÇEŞMESİ
 • MERCAN AĞA CAMİİ DUVAR ÇEŞMESİ
 • MİMAR AĞA ÇEŞMESİ
 • MUSTAFA AĞA (SİLAHTAR KETHÜDASI) ÇEŞMESİ
 • MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ
 • NİŞANCA ÇEŞMESİ
 • NİŞANCA MEHMED PAŞA CAMİİ ÇEŞMESİ
 • PERTEV BEY ÇEŞMESİ, HACI ÇEŞMESİ
 • PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ -KİLİSE ÇEŞMESİ
 • PİR MUSTAFA PAŞA HAMAMI ÇEŞMESİ
 • RÜSTEM PAŞA ÇEŞMESİ-ÇOĞALZADE ÇEŞMESİ
 • ŞAH SULTAN ÇEŞMESİ
 • SAKA ÇEŞMESİ
 • SALİH PAŞA ÇEŞMESİ
 • SEFER AĞA ÇEŞMESİ
 • SEYYİD ALİ ÇEŞMESİ
 • SEYYİD HASAN PAŞA ÇEŞMESİ
 • SİNAN AĞA ÇEŞMESİ
 • SİNEPERVER VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ
 • SİVRİKOZ ÇEŞMESİ
 • SİVRİKOZ ÇEŞMESİ-ABDİ SUBAŞI ÇEŞMESİ
 • SOFALI ÇEŞME-YAKUP KETHÜDA ÇEŞMESİ, SARMAŞIK ÇEŞMESİ
 • SOKULLU KÜLLİYESİ - SOKULLU MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ
 • STOUDIOS MANASTIRI-İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ - İMRAHOR ÇEŞMESİ
 • SULTAN ÇEŞMESİ
 • SULTAN SÜLEYMAN ÇEŞMESİ
 • SULTANAHMET ÇEŞMESİ-I. AHMED ÇEŞMESİ
 • VEFA KIR ÇEŞMESİ-SAKA ÇEŞMESİ
 • VELİEFENDİZADE ÇEŞMESİ
 • VEZİR ÇEŞMESİ
 • VEZİR-İ AZAM ALİ PAŞA ÇEŞMESİ
 • VEZİR-İ AZAM DERVİŞ AZAM PAŞA ÇEŞMESİ
 • YATAĞAN ÇEŞMESİ
 • ZEYNEL ABİDİN ÇEŞMESİ-RUHİ BEY ÇEŞMESİ
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin