-A A+

Zeyrek Mahallesi, 1051 Ada 7 Parsel Askı İlanı

17.3.2023
Zeyrek Mahallesi, 1051 Ada 7 Parsel Askı İlanı

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 1051 Ada 7 Parsele İlişkin KUİP-34884441 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 20.12.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Plan değişikliğine ilişkin F21c-25d-1d numaralı pafta 17.03.2023 -17.04.2023 tarihleri arasında bir ay süre ile Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü koridorlarında askıya asılmıştır. İtirazlar Fatih Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Askı İlanı İçin Tıklayınız

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin