-A A+

2010 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 1. TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 04 EKİM 2010 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1. Fatih Belediyesinin 2011 yılı Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2. Fatih Belediyesi 2011 yılı Yıllık Performans Programı ile ilgili Strateji Müdürlüğünün teklifi.

3. İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan yapılar, tarihi süreç itibarı ile şehrin gelişimine ayak uyduramadığı gibi, mülkiyetin fazla dağılımından dolayı da sahipsiz ve ilgisiz kaldığından yıpranmış, yıkılmış ve köhneleşmiş bir hale gelerek çöküntü alanları oluşturmuş olup, bu durum şehrin merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eder bir hal alarak yeni varoşlar meydana getirmiştir. Bu oluşumlara son vermek ve bu alanları yenileyerek korumak ve yaşatarak kullanabilmek için 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

4. Fatih İlçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Etüd Proje Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan sokak sağlıklaştırma projelerinin uygulanması işleri 2010 yılı içinde başlayacak olup, bu yıl içinde bitirilmesi mümkün görülmeyen bu işlerin 2011 yılında da devam etmesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.

5. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün hizmet verdiği pazar yerleri, ana arterler, meydanlar cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda, trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda yayaların geliş geçişini engelleyen, tretuvar üzerlerine bırakılan araçların çekilmesi için çekicilerimizin yeterli olmadığından 3(üç) adet çekici araç (şoförlü) kiralama hizmet alımının yapılması ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

6. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesine istinaden, Belediyemizin izni dışında devir edilememesi, geçici ruhsatların 1(bir) yıl süreyle verilmesi, aksi bir karar alınıncaya kadar heryıl ilgili müdürlükçe yenilenmesi, kayıt ve şartlarının ilave kriter olarak konulması hakkında. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin