-A A+

2011 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.05.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Belediyemiz 2010 yılı Kesin hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  2. Temizlik İşleri Müdürlüğünün isminin değişmesi nedeniyle, yeni ismi olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hakkında. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.
  3. Belediyemiz; Fatih İlçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanmış olup, yapısal olarak, eski, tarihi, kültürel, yıkılmış, yıpranmış, yıkıntı ve çöküntü haline gelmiş yapıların 2011-2012 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. Süleymaniye Yenileme Alanı, 509 adanın Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. Nişanca-Sultanahmet 1. Etap Yenileme Alanı Yenileme Avan ve Uygulama Projesi kapsamında hazırlanmış olan avan projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. Tataristan’ın ünlü şairi Abdullah Tukay’ın isminin Fatih İlçesi sınırları dahilinde bulunan isimsiz herhangi bir parka verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
  7. Fatih,Seyitömer Mah. 409 pafta, 1735 ada, 70 parsel sayılı 61.37 m2 alanlı taşınmazın 276/2400 hissesi Belediyemize ait olup, 2886 sayılı yasa gereği Belediyemiz hissesinin satışı için yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin