-A A+

2011 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2011 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 03.01.2011 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Belediye Meclisi 2011 yılı çalışma takvimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  3. Fatih Yavuz Sultan Selim Mah Mollabey Sokak 456 Pafta 2456 Ada 7 Parsel 284.00 M2 Alanlı Taşınmaz İle Fatih Eski Hatip Muslahattin Yeni Balat Mah 269 Pafta 1913 Ada 181 Parsel İle Takası Trampa Yoluyla Devralmak Devretmek Hususunda Karar Alınması hakkında. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2011 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  5. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin