-A A+

2012 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI MART AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 05.03.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Ödenek Aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
  2. Belediye hizmetlerinin ekonomik ve hızlı yürütülmesi için araç kiralama hizmet alımı ihalesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
  3. Fatih Eski: Yalı Mahallesi, Yeni: Aksaray Mahallesi, 209 pafta, 827 ada, 14 parsel sayılı 80m2 alanlı taşınmazın Belediyemize ait 12/72 hissenin satışı, 2886 sayılı yasa gereği satışı hususunda Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
  4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesi çerçevesinde ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince 1 adet boş memur kadrosunun iptali ile 30 adet münhal memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  5. İstanbul’da meydana gelebilecek olası deprem,sel gibi doğal afetler veya diğer çeşitli sebeplerle(yangın,su basması,bina çökmesi v.s.) zarar gören vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet verebilmek amacıyla yapılacak yardımların yardım sandığı üzerinden süratle yapılabilmesi için “Yardım Sandığı Yardım Üst Limiti’nin ” 50.000,00 TL.olarak belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin