-A A+

2012 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.05.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Belediyemiz 2011 yılı Kesin hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 2. Filistin, Gazze’nin Bani Suhaila İlçe Belediye Başkanlığı ile Fatih Belediye Başkanlığı arasında Kardeş Şehir ilişkisi tesis edilmesi hakkında. Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 3. Marmara Belediyeler Birliğinin üye Belediyelerine ve bağlı kuruluşlarına yapacağı Malezya – Singapur ülkelerini kapsayan Teknik İnceleme gezisi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
 4. Süleymaniye Yenileme Alanı 488 ve 553 adaların Yenileme Avan Projeleri ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
 5. Senirkent İlçesi, Büyükkabaca Belediye Başkanlığının bir adet tek kuleli oyun grubunun talep etmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi.
 6. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen 1 Adet TS-EN 1789 standartlarına uygun, tam donanımlı hasta nakil ambulansının alınması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.
 7. 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11.maddesi” çerçevesinde 14 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine uygun derece değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
 8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden olup Belediyemizin de hissedar olduğu İstanbul Asfalt fabrikaları San. Ve Tic. A.Ş’nin yapmış olduğu olağan genel kurul toplantısında almış olduğu Sermaye artırımı kararı kapsamında tahakkuk eden borcumuzun, geçmiş yıllardan kar payı alacağımızdan mahsup edilmesi ve iştirak Taahhütnamesini imzalaması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
 9. İlçemiz dahilinde bulunan işyerlerine, 3572 sayılı Kanun,5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (b) bendine istinaden ve İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebi üzerine, İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren Erkek Berberlerinin Pazar günleri çalışmamaları ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.
 10. Belediyemiz 11 Haziran – 18 Temmuz 2012 tarihleri arasında İlçemiz dahilinde ikamet eden 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik Yaz spor Okulları etkinliği için kişi başına alınacak ücret ve kardeş indirimi ücreti ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.
 11. Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin