-A A+

2012 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 3. TOPLANTI 2012 YILI OCAK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.01.2012 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Belediye Meclisi 2012 yılı çalışma takvimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
  3. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’ndan yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresi’nden ödenek sağlanması hakkında Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 7. fıkrasında “Norm kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meclis Üyelerine ödenmek üzere Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere ödenecek ücretin belirlenmesi ile aynı yasanın 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine Belediye Başkanına ödenmekte olan aylı brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2012 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi
  6. 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı resmi gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik” çerçevesinde 26 adet dolu memur kadrosunda derece değişikliği ile 4 adet boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği yapılabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
  7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2012 Yılı Ücret Tarifesi hakkında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
  8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 01.06.2012 tarihi ile 28.09.2014 tarihi arasında 850 gün (28 ay) olarak Belediye Kanunu’nun 67. maddesine göre gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri kapsamında ihale edilmesi hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin