-A A+

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2014 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.12.2014 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 163 adanın ada avan Projesi ile ilgili Etüd ProjeMüdürlüğünün teklifi.
  2. 2. Süleymaniye Yenileme Alanı 513, 519 adaların Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. 3. Süleymaniye Yenileme Alanı 562,563 adaların Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. 4. Süleymaniye Yenileme Alanı 609,610,611,559,558 adaların Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. 5. Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi (Eski Atik Mustafa Paşa Mahallesi), 2672,2867,2868-2869 adaları içeren Revize Yenileme Avan Projesi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. 6. Kadırga Kültür Merkezi’nde kurulan “İstanbul Fotoğraf Müzesi” nin halkımıza sunulabilmesi için 2015 yılında uygulanacak ücretler ile ziyaret gün ve saatlerinin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün teklifi.
  7. 7. Belediyemizin 2015 yılı Ruhsat ücret tarifesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin