-A A+

2015 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 2. TOPLANTI 2015 YILI KASIM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.11.2015 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. 51 ada 6 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
  2. 1259 Ada 3 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
  3. 255 ada 30 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi
  4. 488-489-497-498-499-500-501-502-503-504-505-507-508-534-537-546-547-548-549-550-552-564 Adalar Onaylı Yenileme Avan Projelere İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin