-A A+

2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

7. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi’nde yer alan 100 No’lu Adanın, Rölöve, Restitüsyon, ve Mimari Öneri Avan Projelerinin Hazırlatılması Hizmet Alım İşi ) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  2. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (Fatih İlçesi, Şehremini Mahallesi, Kaşıkçı Mektebi Sokak, 1488 ada 32 Parselde yer alan Caferağa Mektebi’ne (Kaşıkçı Mustafa Efendi Mektebi) ait Rölöve, Restitüsyon, Rekonstrüksiyon, İnşaat, Elektrik, Makine Projelerinin Hazırlatılması İşi ) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  3. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi 740 Ada Yenileme Ada Avan Projeye İlişkin UİP-2657,496 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  4. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Karagümrük Mahallesi, 2599 Ada 262 (E:257Parsel Ve Kadastral Boşluk) Parsele İlişkin UİP:2657,497 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  5. İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 1990 Ada 9 Parsel Yanı Tescil Dışı Alana İlişkin UİP:2657,498 Plan İşlem Numaralı1/1000 Ölçekli K.A.U.İ. Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
  6. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Fenari Mahallesi 251 Ada Yenileme Ada Avan Projeye İlişkin UİP-2657,499 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi
  7. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (34 adet sivil mimarlık örneği yapı) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin