-A A+

2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 07.06.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

1.Halk Kütüphaneleri Hizmeti Protokolü ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

2.Tarihi Yarımada Genelinde Cephe Sağlıklaştırma Ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

3.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1132 Ada 15 Parsele İlişkinTEKLİF-34925398 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

4.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1176 Ada 301Parsel İle Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34373434 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

5.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 11 Ada 13 Parsel, 16 Ada39 Parsel Ve 25 Ada 12 Parsel Önü Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-34292107 Plan İşlem Numaralı 1/1000Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

6.İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkinTEKLİF-34844061 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

7.Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin