-A A+

2021 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.03.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

  1. Trafo merkezi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

  1. Araç kiralama hizmet alımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

  1. 2021 Yılı Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) Ücret Tarife Teklifi ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli Fatih İlçesi Ali Kuşçu Mahallesi 1459 Ada 44 Parselde Darüşşafaka Kapalı Spor Salonu Yapılması İşi / 2021-2022 Yılına Sâri İşler ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, 662 Ada 26 Parsele İlişkin KUİP-34016017 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 36 Ada 14 Parsel, 38 Ada 11, 19 Ve 68 Parsel, 41 Ada 11, 12 Ve 13 Parsellere İlişkin TEKLİF-34224471 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, Nişanca Ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 115 Ada Yenileme Avan Projesine İlişkin TEKLİF-34499533 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği Teklifi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1879 Ada 3 Parsel, 2281 Ada 15 Parsel, 2286 Ada 9 Parsel Ve 2312 Ada 18 Parsele İlişkin TEKLİF34890561 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

  1. 04.10.2012 Tasdik Tarihli Fatih İlçesi, (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeoloji, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notları IV-E-4 Sayılı Yüksek Öğretim Tesisleri Ve IV-E-8 Sayılı Üniversite Sağlık Tesis Alanları Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair TEKLİF-34752126 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ. Plan Değişikliği İtirazı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin