-A A+

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 3. TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 01.02.2021
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. 2021 Yılı Aylık Maktu Mesai ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün teklifi.

 1. Altyapı kurumları (BEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, TELEKOM, TÜRKSAT) ile protokol yapılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Nişanca-Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı, 1178 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 1240 Ada 1 Parsele İlişkin TEKLİF-34973887 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyyid Ömer Mahallesi, 1421 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34617406 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1957 Ada 48 Parsele İlişkin TEKLİF-34939260 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hırka-İ Şerif Mahallesi, 1520 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-34421933 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Ve Balat Mahalleleri, 1818 Ada 22 Ve 24 Parsel, 1840 Ada 10 Parsel, 1881 Ada 3 Parsel, 2326 Ada 3, 5 Ve 6 Parsel, 2327 Ada 5 Ve 11 Parsel, 2329 Ada 2 Parsel, 2331 Ada 5 Ve 10 Parsel, 2337 Ada 24 Parsel, 2338 Ada 10 Parsel, 2348 Ada 2 Parsel Ve 2528 Ada 41 Parsele İlişkin TEKLİF- 34821670 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2327 Ada 10 Parsel, 2337 Ada 25 Parsel, 2344 Ada 17 Parsel Ve 2528 Ada 35 Parsele İlişkin TEKLİF- 34326834 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2279 Ada 20, 22, 23, 24 Ve 68 Parsellere İlişkin TEKLİF- 34797450 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 471 Ada 50, 52 Ve 4 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-34518942 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı (Ahmedül El Ensari Türbesi ve Toklu Dede
  Haziresi) ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin