-A A+

2023 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 02.10.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

MECLİS GÜNDEMİ

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. Araç Hibe Talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2833 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi Dâhilindeki Eğitim Kurumları ve Muhtarlık Hizmet Binalarının Bakım Onarım ve Yenileme İşi ile 2024 Yılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi Dâhilindeki Dini Kurumların ve Sağlık Kurumlarının Bakım Onarım ve Yenileme İşinin Belediyemizce 2024 yılında da ihale edilerek yapılabilmesi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2830 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. 2024 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fener Balat Yenileme Alanı 2838 Ada Yenileme Avan Projesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraç İshak Mahallesi, 700 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF-341029178 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Saraç İshak Mahallesi, 730 Ada 61 Parsele İlişkin TEKLİF-341029277 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2830 Adanın Bir Kısmı İle 2833 ve 2838 Adalara İlişkin TEKLİF-341029347 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kadro Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2895 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-341029259 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Küçük Ayasofya Mahallesi, 112 Ada 22 Parsele İlişkin TEKLİF341029228 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin