-A A+

2023 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMLERİ

T.C.
FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ
T.C. Fatih Belediyesi

8. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTISI


TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ: 06.03.2023
TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 16:00
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1

MECLİS GÜNDEMİ

 1. İstanbul Topkapı Üniversitesi ve Fatih Belediye Başkanlığı arasında imzalanan Eğitimde işbirliği ve koordinasyonun sağlamasını amaçlayan ilgili Protokolün onaylanması ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi Kent Temizliği Hizmetinde Kullanılacak Araç Kiralama İşi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi, 1327 Ada 19 ve 49 Parsel ile Bir Kısım Kadastral Boşluğa İlişkin TEKLİF-341006915 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1074 Ada 96 Parsel ile 56, 57, 58 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin TEKLİF-341006885 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 2329 Ada 1 Parsel ve 2339 Ada 13 Parsele İlişkin TEKLİF-341006871 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Fatih İlçesi, Ayvansaray ve Balat Mahallesi, 2344 Ada 13 ve 14 Parsel ile 2356 Ada 2 Parsele İlişkin TEKLİF-341006847 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Mevlanakapı Mahallesi, 1505 Ada 9 Parsele İlişkin TEKLİF-341007021 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2876 Ada 16 Parsele İlişkin TEKLİF-341007011 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.P. Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı ile ilgili Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün teklifi.

 1. Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

 1. İstanbul İli, Fatih İlçesi Hoca Gıyasettin Mahallesi, 500 Ada 34 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli KAUİP Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.

 1. Riskli Yapı Tespit Raporları Ücretinin Belediyemizce Karşılanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
Akşemsettin Mah. Adnan Menderes Bulvarı Vatan Cad. N0: 54 Fatih / İST.
Telefon : 0212 4531453 – Yazı İşleri Müd. Dahili :1638 - 39 Fax : 0212 4531473
Email : barisyavuz@fatih.bel.tr - Web :www.fatih.bel.tr
https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin