-A A+

2010 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04-06-08-11-13-15-20 EKİM 2010 / 09:00

2010 EKİM TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

2010/53

5393 sayılı Kanunun 33.maddesine istinaden yapılan daimi Encümen Üyeliği seçimi hk

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.

2010/54

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde, Belediyemiz Norm Kadrosunda değişiklik yapılması hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Ooyçokluğu ile kabul edildi.
2010/55

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün hizmet verdiği pazar yerleri, ana arterler, meydanlar cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda, trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda yayaların geliş geçişini engelleyen, tretuvar üzerlerine bırakılan araçların çekilmesi için çekicilerimizin yeterli olmadığından 3(üç) adet çekici araç (şoförlü) kiralama hizmet alımının yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/56

Fatih ilçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla, isimleri belirtilmiş plan cadde ve sokak yenileme çalışmaları,çevre düzenleme işleri,bina bakım onarım işi ile yenileme alanlarında yaptırılan evlendirme dairesinin 2011 yılında da devam edebilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/57

Belediyemizin 2011 yılı yıllık performans programı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/58

Tezgah Kurma Bedelleri Tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/59

Fatih eski, (Nevbahar Mahallesi Yeni ) Haseki Sultan 421 pafta, 1813 ada, 69 parsel sayılı 301/2400 hissesi Belediyemize ait olan 96.56 m2 alanlı taşınmaz ilgili yerin, 2886 sayılı yasa gereği satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/60

Fen İşleri Müdürlüğümüzün Demirbaşında kayıtlı olup, ihtiyaç fazlası olarak Yenikapı kompleksimizde bekleyen araçlarımızın garajımızda kapalı otopark yeri olmaması nedeniyle araçlarımızın devamlı işler halde tutulması, Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihtiyacı olan Kamu Kurum Kuruluşları ile Belediyeler ve Müteahhit firmalarca talep edilmeleri halinde Tamir, bakım, onarım, akaryakıt, sigorta ve kullanıcısı kiralayana ait olması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/61

Fatih İlçesi Yavuz Sultan Selim Mh. Mollabey sk. 456 Pafta, 2456 Ada, 7 Parsel sayılı 284.00 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz üzerinde bulunan; 4 adet Meskenlerin satışı, 2886 sayılı Devlet İhale yasası uyarınca ihale yolu ile satışı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/62

Fatih İlçesindeki işyerlerine süreli açma ve çalışma ruhsatı verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/63

Belediyemizin, 2011 Mali Yılı Bütçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/64

İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan yapılar, tarihi süreç itibarı ile şehrin gelişimine ayak uyduramadığı gibi, mülkiyetin fazla dağılımından dolayı da sahipsiz ve ilgisiz kaldığından yıpranmış, yıkılmış ve köhneleşmiş bir hale gelerek çöküntü alanları oluşturmuş olup, bu durum şehrin merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eder bir hal alarak yeni varoşlar meydana getirmiştir. Bu oluşumlara son vermek ve bu alanları yenileyerek korumak ve yaşatarak kullanabilmek için 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle ( 23 kabul, 12 Ret oy ile ) Salt Çoğunlukla kabul edildi.

KARAR NO KARAR ÖZETİ

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin