-A A+

2010 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 07 MAYIS 2010 / 09:00

2010 MAYIS TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN VE KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO

KARAR ÖZETİ

2010/38

Belediyemiz 2009 yılı Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2010/39

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih İlçesi 1745 Ada, 50 parsel, Seyitömer Mahallesi, Taşköprülüzade Sokak N0: 5 adresinde Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan binanın Bodrum (140 m2), Zemin (140.m2) ve 1. kat (140.m2) nın kullanım hakkının bila bedel l0 (on ) yıl süre ile “T.C. Sağlık Bakanlığı Hekimoğlu Sağlık Ocağı” hizmetlerinde kullanılmak şartı ile kullanım hakkının Sağlık Bakanlığına verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/40

Mülkiyeti Belediyemize ait; Fatih ilçesi, 163 ada, 52 parsel, 1.018.50 m2 yüzölçümlü, Şahsuvar Mahallesi Kadırga Liman Caddesi No:82 Meydanı adresine bulunan binanın zemin giriş katının kullanım hakkının bila bedel 10 (on) yıl süre ile ‘’T.C Sağlık Bakanlığı Kumkapı Sağlık Ocağı’’ hizmetlerinde kullanılmak şartı ile kullanım hakkının Sağlık Bakanlığına verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

2010/41

Performans Değerlendirme Yönergesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin