-A A+

2011 YILI OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 05 - 07 OCAK 2011 / 09:00

2011 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2011/1

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununu 20. maddesi gereğince her ayın ilk haftası toplantılarına başlamaktadır. 2011 yılı Temmuz ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesi ve diğer aylarda Çalışma takviminin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2011/2

Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkında.

Yapılan gizli oylama sayımı neticesinde; Meclis Üyeleri M. Zeki GÜNDOĞDU , Serkan KEBAPÇI , Orhan NARİN ve Soner ÖZİMER Denetim Komisyonu Üyeliğine Oybirliği ile kabul edildi.
2011/3

Denetim Komisyonunda uzman kişi çalıştırılması ve ödenecek ücret hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2011/4

Fatih Belediyesi ve KASAD–D, engelli çocukların eğitimi ile ilgili projesi için; Fatih Belediyesi’nin ortağı olduğu bu projenin Belediye ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde Meclis Üyesi Hasan SUVER’in görevlendirilmesi ve Fatih Belediyesini temsil ve ilzam yetkisinin verilmesi hakkında.

Teklif ve Karar olarak Oybirliği ile kabul edildi.
2011/5

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2011 yılı içinde ekli listede belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/6

İlçemizde bulunan Spor Kulüplerini ve Sporcularını teşvik etmek amacıyla gösterdikleri başarıya göre maddi yardım yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/7

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payından Yararlanmak amacıyla İl Özel İdaresinden ödenek sağlanması hakkında..

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2011/8

Fatih Yavuz Sultan Selim Mah Mollabey Sokak 456 Pafta 2456 Ada 7 Parsel 284.00 M2 Alanlı Taşınmaz İle Fatih Eski Hatip Muslahattin Yeni Balat Mah 269 Pafta 1913 Ada 181 Parsel İle Takası Trampa Yoluyla Devralmak Devretmek Hususunda Karar alınması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2011/9

Fatih eski Keçihatun yeni Haseki Sultan mah 218 pafta 820 ada 17 parsel üzerinde bulunan 3. kat 9-10- 4.kat 11-12 numaralı büroların 25 yıl süre ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı adına tahsis edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin