-A A+

2013 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

04 - 06 - 08 KASIM 2013 / 09:00

2013 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/171

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Makine ve Elektrik Bürosunun 2014 Yılı Ücret Tarifesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/172

01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hazırlanan ve önerilen harç ve ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/173

2014 yılı İşgal Harcı ve Tezgah Kurma bedelleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/174

Fatih ilçesi, Mevlanakapı mh.381 pafta, 1571 ada, 31, 49 , 32, 33,34, 45, 3, 4, 6, 13, 14 ve 15 parsellerin bir kısmına ilişkin Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/175

Fatih İlçesi’nin tarihi dokusunun korunarak yaşatılması ve yenilenerek hayata kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmesi için 2013-2014 yıllarına sari işlerin ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/176

Fatih-Mevlanakapı Mahallesi, Aynalı Bakkal Sokak adresinde açılması planlanan Aile Sağlık Merkezi içerisinde Acil Yardım İstasyonu olarak hizmet verebilecek ortam ve koşullara uygun alanın 25 yıla kadar bedelsiz olarak kullanım hakkının İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesi hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/177

Fatih İlçesi Ali Kuşçu Mahallesi 2126 ada, 24 Parselde bulunan Fatih Camii Avlusu Çevre Düzenleme ve WC yapılması 2. Etap yapım işinin 2013 - 2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/178

Belediyemizce yürütülmekte olan Tescilli Eski Eser Restorasyon işleri 2013-2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/179

Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi 32 Pafta, 240 ada, 11 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/180

Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 301 ada, güncel halihazır haritalarda 15 parsel, kurul kayıtlarında ve eski kadastral haritalarda 14 parsel olarak kayıtlı parsele ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/181

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 475 pafta, 2689 ada, 45 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/182

Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1827 Ada, 37, 44, 50, 51, 52 Parsellerde Namazgah Yapısına Ait Mimari Ve Mühendislik Projeleri İle Yenibahçe Halil Attar Çeşmesi Ve Yenibahçe Mescidi’ne Ait Minarenin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlatılması İşi”” nin 2013-2014 yıllarına sari olarak ihale edilebilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/183

Cerrahpaşa mahallesi, Samatya Surları Projelendirilmesi işi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin