-A A+

2013 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06 - 08 - 10 MAYIS 2013 / 09:00

2013 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2013/74

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 10 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/75


Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 26 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/76

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 411 pafta, 1736 ada, 18 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/77

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 320 pafta, 1285 ada, 13, 14, 41,43 parsellerde Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/78

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 88 pafta, 276 ada, 7 parselde Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/79

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 459 pafta, 2563 ada, 7, 8, 9 parsellerde Şahıs itirazı dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/80

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 42 adet itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/81

Filistin, Gazze’nin Bani Suhaila İlçe Belediye Başkanlığı ile Fatih Belediye Başkanlığı arasında Kardeş Şehir ilişkisi tesis edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/82

Osmaniye İli / Düziçi İlçesi Atalan Belediyesi tarafından, Başkanlığımızdan talep edilen tek kuleli bir takım oyun grubunun verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/83

Osmaniye İli / Düziçi İlçesi Böcekli Belediyesi tarafından, Başkanlığımızdan talep edilen tek kuleli bir takım oyun grubunun verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/84

2012 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/85

İnsani Yardım Vakfı tarafından Başkanlığımızdan talep edilen,Suriye’nin Kah, Atma, Kerame, Babüsselam, Cerablus ve Tellebyad mülteci kamplarında tesis edilmesi düşünülen çocuk parkları için park oyun gereçleri ve sokak düzenlemesi yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/86

Süleymaniye Yenileme Alanı avan projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/87

Bulgur Palas Bölgesi Yenileme Alanı Avan Projesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/88

Süleymaniye Yenileme Alanı 501 ve 549 adalara ait Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2013/89

Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi yerdeki Avan Projeye İtiraz hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/90

Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında hizmet gereği 1adet THS ve 1 adet GİH sınıfı boş memur kadrosunda ünvan ve derece değişikliği ile 6 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/91

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından talep edilen, 1 adet sepetli araç alımı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2013/92

Fatih Eski: Neslişah Yeni: Kara Gümrük Mahallesi, 463 pafta, 2599 ada 261 parsel sayılı 635.25m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz ile yine mülkiyeti Belediyemize ait aynı ada, 257 parsel sayılı 2425.00m2 alanlı taşınmazların tevhit edildikten sonra tevhit sonucu oluşan yeni parselin satışı ile ilgili hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2013/93

(Eski Emin��nü) Eski: Bayramçavuş Yeni: Şehsuvarbey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, 182 ada, 2 parsel ile 183 ada, 1-2-5-6 parsel sayılı taşınmazların,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 25 yıla kadar kiralanması hususunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin