-A A+

2014 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03 - 05 - 07 MART 2014 / 09:00

2014 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2014/25

Fatih İlçesi imar planlarında park ve yeşil alan olarak belirtilen yerlerdeki çalışmaları tamamlanmış park ve meydanlara isim verilmesi hakkında .


Komisyonlardan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/26

Fatih Kent Konseyi Restorasyon Kentsel Dönüşüm, Proje Geliştirme Çalışma Grubu, engelli vatandaşlarımızın ilçemizin ortak kullanım mekânlarına kolaylıkla erişebilmeleri hususunda bir proje geliştirerek uygulanması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/27

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2012 Ücret tarifesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/28

İstanbul’da meydana gelebilecek olası deprem,sel gibi doğal afetler veya diğer çeşitli sebeplerle(yangın,su basması,bina çökmesi v.s.) zarar gören vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet verebilmek amacıyla yapılacak yardımların yardım sandığı üzerinden süratle yapılabilmesi için “Yardım Sandığı Yardım Üst Limiti’nin ” 50.000,00 TL.olarak belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/29

Yenikapı Metro İstasyonu ve çevresindeki adalar hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/30

Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü verilen İlim Yayma Cemiyeti yurtlarında kalan ihtiyaç sahibi öğrenciler için gıda yardımı talebi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/31

“Süleymaniye Yenileme Alanı’nda yer alan 2395, 2396, 2397, 2398 ve 2399 No’lu adalara ait “ Fatih 50.Yıl Parkı Kentsel Tasarım Projesi” ön avan, Uygulama projesi, yapısal tasarım ve bitkisel tasarım projeleri hakkında.

Meclis Üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/32

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi gereğince, 9 adet dolu memur kadrosunda mükteseplerine göre derece değişikliği yapılması ve 4 adet boş memur kadrosu ile 46 adet boş işçi kadrosunun iptal edilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2014/33

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden, Belediyemizde 2014 yılı içinde belirtilen kadrolar karşılık gösterilerek çalıştırılabilecek sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin belirlenmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/34

İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, evlilik işlemlerinde kolaylık sağlamak için, evlilik öncesi Sağlık Raporunun Belediyemiz Tabibi tarafından verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/35

İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet eden vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, evlilik işlemlerinde kolaylık sağlamak için, evlilik öncesi Sağlık Raporu için gerekli tetkiklerin Belediyemiz laboratuarında ücretsiz olarak yapılması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/36

Fatih İlçesi, (Yeni: Karagümrük mah. Eski: Neslişah mah.) 2233 ada 274 parsel, 2233 ada 275 parsel ve 2714 ada 273 parselleri kapsayan yenileme avan projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/37

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2014/38

Süleymaniye Yenileme Alanın içerisinde kalan 503 adanın Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis Üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2014/39

Fatih ilçesi, Mevlanakapı mh.381 pafta, 1571 ada, 31, 49 , 32, 33,34, 45, 3, 4, 6, 13, 14 ve 15 parsellerin bir kısmına ilişkin Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.
2014/40

Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi 86 Pafta, 228 ada, 6, 7, 8 ve 10 nolu parsellerin tevhid edilmesi konulu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle,Tekrar incelenmek üzere Müdürlüğüne İADESİ Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin