-A A+

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 ŞUBAT 2015 / 09:00

2015 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/41


694 ada, 1-5-13-14 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/42

695 ada, 5-6-7-8-9-10-31parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/43

799 ada, 2-3-4-5-6-18-19-20-24 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/44

817 ada, 1-2-3-4-5-6-22-23-24-25-26-27 parsellerdeki 1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli plan arasında fonksiyon uyumsuzluğu hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/45

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2015 mali yılında yapılacak fazla mesai ücretinin verilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2015/46

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 485 ada, 37 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/47

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 741 ada,75, 9, 10, 11, 12, 14 parsellere itiraz dilekçesi hakkında

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/48

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,6 ve 38 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/49

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,16 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/50

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,26 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/51

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1411 ada,32 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/52

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1412 ada, 27,28,77 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2015/53

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 1500 ada 8,12,13,14 parsellere itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/54

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2115 ada,15 parsele itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/55

İlçemiz sınırları dahilindeki 1844 Ada no.lu yerin(Halk arasında eski lunapark olarak bilinen) yer hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/56

Süleymaniye Yenileme Alanının 629-546-547 adalara ait Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/57

Mahalli İdarelerce yürürlüğe konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik taslağı” ile Disiplin Amirleri çizelgesi doğrultusunda hazırlanan Fatih Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri çizelgesinin görüşülerek karar alınabilmesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin