-A A+

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

06-08-10 TEMMUZ 2015 / 09:00

2015 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2015/200

Fatih Balat Mahallesi 278 pafta, 1891 Ada, 19 parsel sayılı 312.90m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 30 (Otuz) yıl süreyle bedelsiz tahsisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekli değiştirilerek Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/201

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,107 ada, 9 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/202

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,189 ada, 34 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/203

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına 526 ada, 36 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/204

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,725 ada, 4 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi
2015/205

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1132 ada, 23 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/206

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1133 ada, 70 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/207

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1167 ada, 2 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/208

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1303 ada, 41 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/209

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1308 ada, 1 parselde itiraz dilekçesi hakkında

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/210

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1364 ada, 48 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/211

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1426 ada, 51 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/212

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1733 ada, 23 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/213

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1845 ada, 26 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/214

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1913 ada, 195 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/215

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,1928 ada, 5 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/216

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2092 ada, 7 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/217

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2283 ada, 12, 14 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/218

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2472 ada, 34 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/219

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2654 ada, 17 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/220

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2701 ada, 22, 36 parsellerde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/221

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına, 2821 ada, 14 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/222

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planına,2830 ada, 2 parselde itiraz dilekçesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/223

Mevlanakapı Mahallesi 1400 ada’nın Yenileme Avan Projesi hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/224

Fatih İlçesi Yedikule-Yenikapı II. Etap Onaylı Yenileme Alanı Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/225

Fatih İlçesi Yedikule-Yenikapı III. Etap Onaylı Yenileme Alanı Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2015/226

Fatih İlçesi Aksaray ve Çevresi Onaylı Yenileme Alanı Avan Projeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/227

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alanı 103 adanın ada avan Projesi hk.

Meclis üye tam sayısının Salt Çoğunluğu ile kabul edildi.
2015/228

164 Ada 1 Parselde 975,00 m² lik alanda demontable Prefabrik deponun yapılabilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2015/229

Fatih, Eski: Sinanağa Yeni:Zeyrek Mahallesi 2419 ada 14 parsel sayılı 2.622,00m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan 1.581,57m2 alanlı yapı ve bahçenin +260,42m2 alanlı yol fazlası alanın 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin(e) bendi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 5(Beş)yıl süre ile tahsisi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

2015/230<

 

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin