-A A+

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 MAYIS 2016 / 16:00

2016 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/82

1809 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/83

1105 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2016/84

2355 ada, 5,6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/85

1879 ada, 53 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/86

Süleymaniye Yenileme Alanı 531 ada Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/87

Plan notlarının IV-E-4 ve IV-E-8 sayılı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/88

Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/89

Yenileme Alanları Proje İşleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/90

2047 ada, 44 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/91

2599 ada, 262 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/92

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/93

33 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/94

Aksaray Mahalle Sınırı Değişmesi Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/95

Ulusal adres veri tabanında kayıtlı olmadığı tespit edilen meydan, sokak ve çıkmaz sokaklar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/96

2015 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/97

Şehir Temizliği İhalelerinin Yıllara Yaygın Yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/98


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/99

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin