-A A+

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

02-04-06 MAYIS 2016 / 16:00

2016 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2016/82

1809 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/83

1105 ada, 15 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.


Komisyondan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2016/84

2355 ada, 5,6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/85

1879 ada, 53 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/86

Süleymaniye Yenileme Alanı 531 ada Yenileme Avan Projeleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/87

Plan notlarının IV-E-4 ve IV-E-8 sayılı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/88

Yenileme Avan Projesi hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/89

Yenileme Alanları Proje İşleri hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2016/90

2047 ada, 44 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/91

2599 ada, 262 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/92

Fatih 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/93

33 ada, 30 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/94

Aksaray Mahalle Sınırı Değişmesi Hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/95

Ulusal adres veri tabanında kayıtlı olmadığı tespit edilen meydan, sokak ve çıkmaz sokaklar hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/96

2015 Yılı Fatih Belediyesi Kesin hesabı

Komisyondan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2016/97

Şehir Temizliği İhalelerinin Yıllara Yaygın Yapılması hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/98


Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2016/99

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı hakkında.

Komisyondan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.

 

Fatih Belediyesi'ni Arahttps://tk.emsal.com.tr/fatihb/ SMS ve E-bülten AboneliğiSMS ve E-bülten Aboneliği
Başkan Instagram Başkan Twitter Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web
Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin