-A A+

2018 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

03-05-07 ARALIK 2018 / 16:00

2018 ARALIK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/168

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 773 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/169

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1314 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/170

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 111 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/171

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 181 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/172

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 787 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/173

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 779 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/174

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 185 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/175

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 788 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/176

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 106 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/177

Süleymaniye Yenileme Alanının 471 Ada, Ait Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/178

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 142 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/179

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince Belediye Bütçesine ek ödenek konulması hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy çokluğu ile kabul edildi.
2018/180

2019 yılında uygulanacak olan ilan reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tezgah kurma bedelleri, katı atık ücreti, arşiv expertiz ücreti ve Belediyemiz sınırları içerisinde televizyon, film, reklam çekim ücret tarifeleri hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy çokluğu ile kabul edildi.
2018/181

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Katkı Payı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy çokluğu ile kabul edildi.
2018/182

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 2469 Ada 7, 8, 9, 10, 22, 23 Parsellere İlişkin UİP:2657, 518 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy çokluğu ile kabul edildi.
2018/183

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Zeyrek Mahallesi, 1943 Ada, 24 Parsele İlişkin UİP:2657,524 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/184

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvar Bey Mahallesi, 167 Ada, 30 Parsele İlişkin UİP:2657,520 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/185

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2126 Ada 13 Parselin Bir Kısmı ve 47 Parsele İlişkin UİP:2657,521 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/186

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kocamustafapaşa Mahallesi, 957 Ada, 17 Parsele İlişkin UİP:2657,522 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/187

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu Mahallesi, 2120 Ada, 12 Parsel ve 13 Parsele İlişkin UİP:2657,523 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy çokluğu ile kabul edildi.
2018/188

2019 yılı Ruhsat Ücret tarifesi.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/189

2019 yılı Ruhsat Harç tarifesi.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/190

2019 Yılı Ücret Tarifesi teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/191

Salon tahsis ücretleri

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.
2018/192

Muhtarlarla ortak işbirliği protokolü

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin