-A A+

2018 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

1-3-5-8-12-15-17-19 EKİM 2018 / 16:00

2018 EKİM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/122

Kadro Derece Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/123

Takas

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/124

Televizyon, Film, Dizi, Reklam Vs. Çekimler İle İlgili Ücret Tarifesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Müdürlüğüne iadesi Oybirliği ile kabul edildi.
2018/125

Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1259 Ada 3 Parsele İlişkin İtiraz

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/126

Hobyar Mahallesi, 417 Ada 25 Parsele İlişkin İtiraz

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/127

Aksaray Mahallesi, 1127 Ada 1 Parsele İlişkin UİP:2657,510 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP İtirazı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/128

Ayvansaray Mahallesi, 2662 Ada 1 Parsele İlişkin İtiraz

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/129

Topkapı Mahallesi, 1902 Ada 76 Parsele İlişkin İtiraz

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/130

Fatih İlçesi, Şehremini Mahallesi, 1295 Ada 2 Parsele İlişkin UİP:2657,511 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli KAUİP İtirazı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/131

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mahallesi, 27 Ada, 54 Parsele İlişkin UIP-2657,506 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli K.A.U.İ.P Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/132

Süleymaniye Yenileme Alanının 508 Adanın Revize Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/133

Süleymaniye Yenileme Alanı 962 Ada, 4,8,10,24 Ve 26 Parsellere Ait Tadilatli Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/134

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 777 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/135

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 802 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/136

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1316 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/137

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 1179 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/138

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 135 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/139

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 136 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/140

Süleymaniye Yenileme Alanının 619 Ada, 34,35,36,37,45,46,48,49, 54 Ve 55 Parsellere Ait Tadilatli Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/141

Fatih Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programı

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/142

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin