-A A+

2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

T.C. Fatih Belediyesi

T.C. FATİH BELEDİYESİ MECLİSİ

3-5-7 EYLÜL 2018 / 16:00

2018 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

 

KARAR NOKARAR ÖZETİ
2018/103

Plan Notlarının I-Plan Genel Hükümleri Başlığında Yeni Maddenin Eklenmesine İlişkin Plan Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/104

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 706 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/105

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 113 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/106

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 140 Ada 54 Parsele Ait Revize Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/107

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 138 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/108

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 177 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/109

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 785 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/110

Nişanca ve Sultanahmet Bölgeleri Yenileme Alan 797 Adanın Ada Avan Projesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.
2018/111

Meri Plan Notlarının II-5-2 Maddesine İlişkin Plan Değişikliği Teklifi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/112

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Molla Gürani Mahallesi, 1845 Ada, 21 Parsel Ve Yanı Kadastral Boşluğa İlişkin UİP:2657, 502 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/113

Ödenek aktarması

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/114

“Muhtarlık İşleri Müdürlüğü” oluşturulması ve Mali Hizmetler Müdürlüğü kadro cetvelinin 48.sırasında bulunan 1.derece Müdür Yardımcısı kadrosunun unvan ve kadro derece değişikliği yolu ile 3.derece Muhtarlık İşleri Müdürü olarak değiştirilmesi hakkında.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/115

İstanbul ili Fatih İlçesi Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşmesi Sokağı 1830 ada 3 parselde Spor Merkezi Yapım İşi 2018-2019 yılına sari işler

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/116

Moloz Ücret Tarifesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/117

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/118

Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Güncellemesi

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/119

Kadro Değişikliği

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oybirliği ile kabul edildi.
2018/120

Kat Karşılığı İnşaat İhale İşi.

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.
2018/121

Protokol

Komisyonlardan geldiği şekliyle Oyçokluğu ile kabul edildi.

 

https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65 https://www.fatih.bel.tr/tr/main/pages/fabim/65
Başkan Instagram Başkan X Başkan Facebook Başkan YouTube Başkan Telegram Başkan WebBaşkan Web

Warning

Reading cannot be initiated since there is no Turkish language support. You can add Turkish language support to your device from the settings section.

Şimdi konuşabilirsiniz Sizi dinliyorum... Anlaşılmadı. Tekrar Deneyin